الغیبت اشد من الزنا

متاسفانه چند سال پیش با یک بابی صحبت می کردم
و به ایشان گفتم
مگر چه چیز تو این آئین وجود دارد که شما مسلمانان را دعوت به این دین می کنید.
ایشان فرمودند:
همین بس که در این دین *غیبت* بزرگترین گناه شمرده شده است؟!
وقتی گفتم اتفاقا در قرآن هم غیبت معادل خوردن گوشت مرده برادر معرفی شده ، باورش نمی شد
و قرآنی که همراهم بود را باز کردم و آیه را نشانش دادم
و ایشان با ناباوری گفت:
پس برای همه ی شما مسلمانان متاسفم....................
و بنده دیگر حرفی برای گفتن نداشتم
چون قصد داشتم روایت *الغیبت اشد من الزنا* را هم بهش بگم...

/ 0 نظر / 139 بازدید