منتظر واقعی

مهدی جان! سئوالی ساده دارم از حضورت/من آیا زنده ام وقت ظهورت/ اگر که آمدی من رفته بودم / اسیر سال و ماه و هفته بودم /دعایم کن دوباره جان بگیرم /بیایم در رکاب تو بمیرم...

وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند

دیـرگـاهـیـسـت گـلـوبُـغـض مـکـرّر داردچـنـد روزیـسـت قـلـمحـالـتِ نِـشـتـر داردکـوفـیـان داعـیـه یمـسـجـد و مِـنـبـر دارنـدعُـمَـرِ سـعـدِ زمـانوسـوسـه ی زر داردیـادمـان هـسـت کـهاجـداد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 70 بازدید
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
6 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
17 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
12 پست
نامه
1 پست
فرج
2 پست
خمینی
1 پست
عبادت
1 پست
ولایت
1 پست
مهدی
4 پست
حسین
7 پست
عباس
3 پست
عاشورا
2 پست
غدیر
3 پست
علی
6 پست
گریه
1 پست
ابلیس
1 پست
نماز
1 پست
حج
2 پست
شیعه
5 پست
سنی
1 پست
دلار
1 پست
فرهنگ
1 پست
قرائتی
1 پست
قلب
2 پست
شیطان
2 پست
کریم
1 پست
محمد
1 پست
سرعت
1 پست
سلام
1 پست
قدس
1 پست
سوال
1 پست
حق
1 پست
بنیادی
1 پست
خدا
3 پست
بهشت
1 پست
قطار
1 پست
رمضان
7 پست
افطار
2 پست
روزه
1 پست
دولابی
1 پست
مصاف
1 پست
ظالم
1 پست
حسود
1 پست
مادر
1 پست
امام
2 پست
گناه
1 پست
ارباب
1 پست
فاطمه
1 پست
فاطمیه
1 پست
چمران
1 پست
خواب
1 پست
ابوذر
1 پست
سود
1 پست
پشیمانى
1 پست
رضا
1 پست
پیامبر
1 پست
سوگ
1 پست
زینب
2 پست
کربلا
1 پست
مصیبت
1 پست
ظهور
4 پست
صفر
1 پست
سجاد
1 پست
حق_الناس
1 پست
شریعتی
1 پست
رستاخیز
1 پست
توسل
1 پست
اهل_بیت
1 پست
دعا
4 پست
اسراف
1 پست
اعمال
1 پست
ذی_الحجه
1 پست
فرشته
1 پست
روح
1 پست
اخلاص
1 پست
خراسان
1 پست
دارایی
1 پست
عشق
1 پست
بهجت
1 پست
قیامت
1 پست
فطر
2 پست
عید_فطر
1 پست
قدر
1 پست
یاد
1 پست
شب_قدر
1 پست
منتظر
1 پست
دعای_فرج
1 پست
توبه
1 پست
استغفار
2 پست
متقین
1 پست
شعبان
1 پست